Bärförmåga

5.8. – 4.9.2022
Eero Brandt, Lina Herrmans, Rami Farooq

BÄRFÖRMÅGA

Vad händer när tre kreativa – främlingar till en början – kommer samman och börjar arbeta och bo tillsammans dygnet runt? Denna utställning är ett pågående forskningsprojekt där tre konstnärer samsas under sommaren.

Brandt, Herrmans & Farooq förmedlar innebörden av temat ‘bärförmåga’, alla på sina egna sätt, ur sina egna synvinklar.

Gränserna för vår planets bärförmåga och gränserna för vår mentala bärförmåga tycks hänga ihop direkt med varandra. Hur hänger båda dessa ihop med den omedelbara naturen som omger oss? Hur ska man bära och stöda sig själv i en tid där naturen pressas till det yttersta? Är vi burna, vem bär oss?

Känslorna av separation och integration är intressanta. Vad måste man ge upp för att komma hem, för att bli hel?

I utställningen på första våningen av Magasinet presenterar tre konstnärer biodesign, målning, foto och poesi.

Vernissage på torsdag 4.8 kl. 16-22
Magasinet
Fiskarsvägen 16, 10470 Raseborg
Gamla adressen: Fiskarsintie 333, 10470 Fiskars

Gratis inträde.

Öppet ti-sö 11-16

Mera information:

@rmfrq
@eero_brandt
linaherrmans.com