Historia

Fiskars Village Art & Design Biennalen ordnades första gången sommaren  2019. 

Också då förverkligades tre huvudutställningar; Social Seating, kuraterad av Jasper Morrison, som presenterade 18 bänkar formgivna enkom för bruket. I den imponerande gruppen av formgivare ingick flera internationella namn, bland andra Martino Gamper, Hugo Passos, Wataru Kumano och Maria Jeglinska. 

I utställningen Fabrik lyfte dess curator Anniina Koivu fram processer och historia bakom fabrikstillverkade produkter och Jenni Nurmenniemis konstutställning Kanssaelo undersökte samvaro och parallell existens. 

I det parallella programmet ingick bland annat bastubad, konst och yoga, småskaliga konserter, program för barn och unika föreställningar av konstnärer som Dambi Kim och Elina Minn. 

Alla konstnärer och formgivare som bjöds in var omsorgsfullt valda. Biennalbesökare fick bekanta sig med över hundra aktörer från olika håll i världen.