Professionella kopior

En utställning och en tryckt katalog om designens muntliga historia i Finland. Dokument ur Designmuseets arkiv som innefattar bilder, audioinspelningar och intervjuutskrifter kommer att presenteras för första gången.

Utställningen presenterar Pi Sarpanevas och Maj Kuhlefelts (P&M Design), Eero Rislakkis och Pertti Palmroths verk. Visuella exempel visas parallellt med intervjuer med designarna som spelades in under åren 1987–1991. Deras personliga erfarenheter av den finländska designindustrin diskuteras i detalj och innefattar utbildning och träning i design, designtillverkning i Finland samt inblickar i annat de varit med om under sina karriärer. Audion är på finska med textutdrag översatta till engelska. 

Katalogen innehåller originalutskrifterna av inspelningarna och översättningar av dem till engelska, portfoliobilder som tillhört de fyra designarna, tre nyskrivna essäer av de internationella konstnärerna Nina Power, Till Wittwer och Angie Keefer samt en inledning skriven av redaktörerna Emery Norton och Susanna Thiel.

Datum och tid
1.–31.7.2022
Tiistai-sunnuntai klo 12–16

Adress
Peltorivi 11
10470 Fiskars 

Biljettpris
Gratis inträde

Product designed by Eero Rislakki sent by fax to Design Museum Helsinki © Design Museum Helsinki archives