Restaurering av gamla fönster

Kurs i fönsterrestaurering 2 dagar

Kurslärare med 20 års erfarenhet, snickaren och fönsterrestaureraren Pernilla Sjöblom. Pernilla har utbildat och dragit kurser i restaurering av fönster i 15 år.

Program:

1. dagen, 11.6.2022 kl. 9.30-16.00

9.30 Inledning och kaffe
10.00 Myter om gamla fönster (teori)
11.00 Kitt- och målfärgsborttagning, vässning av skrapor (arbetspresentation)
12-13.00 Lunch
13.00 Behandling av handtag, handtagens tidsperioder (teori) Träets kvalitet och reparering av trä (teori)
14.00 Kaffe
14.15 Linolja och impregnering med linolja (teori/arbetspresentation)
14.45 Roterande ”försöksstationer” kittborttagning, målfärgsborttagning, tappar och linojleimpregnering.
16.00 Frågor och avslutning för dagen

2. dagen, 12.6.2022 kl. 10.00-16.00

10.00 Glas och behandling av glas (teori/arbetspresentation)
10.30 Vad är målfärg? (teori)
11.30-12.30 Lunch
12.30 Kittning (teori och kursdeltagarna får kitta själva)
14.00 Kaffe
14.15 Målning: teknik, torkning, penslar etc. (teori och arbetspresentation)
15.00 Klippning av glaskanter (arbetspresentation)
15.30 Tätningslister (teori)
16.00 Frågor och avslutning för dagen

Datum och tid

11-12.6.2022
1. dagen kl. 9.30-16.00
2. dagen kl. 10.00-16.00


Adress
Skogby

Inträde
295€/pers, inkl. moms.
Max antal deltagare: 8 personer
Anmälningar: susanna.kankare@gmail.com

Vanhan ikkunan kunnostuskurssi © Susanna Kankare