Tillverkning av murbruk

Finslipning av lerytor, ytrappning och olika naturliga lerfärger kurs

Välkommen på kurs för att bekanta dig med olika lerbruk och -ytor. Kurserna riktar sig till proffessionella inombyggnadsbranschen och övriga som är intresserade av lera som byggnads och rappningsmateral.

Finslipning av lerytor, ytrappning och olika naturliga lerfärger.

Lerrappning används inomhus för att finslipa väggar, tak, spisar, eldstäder och ugnar. Lerrappning lämpar sig för att rappa ytor inomhus.

Datum och tid

20.5.2022 – 23.5.2022

20.05.2022 | kl. 17-19 | Utställningslokalen Lorenz Interiors 
21.05.2022 | kl. 10-16 | Skogby
21.05.2022 | kl. 10-15 | Skogby

Biljettpris
Pris: 280 €/person (inkl. moms)
(Båda kurshelgerna, 20.– 22.5 och 27.– 29.5 tot. 500€)
inkl. lunch och kaffe
Anmälningar: susanna.kankare@gmail.com
max.10 pers.

27.5.2022 | kl. 17– 19 | Utställningslokalen Lorenz Interiors 

Inledning till att finslipa olika ytor med lerbruk av finmalen lera. Vi presenterar olika bearbetade lerytor och färdiga lerfärger som finns tillgängliga.
Kaffe och diskussion.

28.5.2022 | kl. 10– 16 | Skogby

➣ Förberedning av arbetsutrymmen och tillverkning av olika ytlerbruk.
➣ Tillverkning av lerbruk av finmalen lera. Vi rappar två olika ytor.

29.5.2022 | kl. 10– 15 | Skogby

➣ Vi målar olika ytor med naturlerfärger och delar recept för lerfärger.

Evenemanget är inte hiderfritt.

Mera information
Facebook