BILJETTER & BÖCKER

Fiskars Village Art & Design Biennale bok 23 €.

ELINA MINN Hydra 24. och 25.8. (30 €)

UTSTÄLLNINGARNA ÖPPNA VARJE DAG 11–18

Samexistens utställningen startar i Tröskhuset och fortsätter i Magasinet.

Fabrik utställningen finns i Kopparsmedjan.

Bänkarna i utställningen Social Seating är placerade vid stranden till Fiskarsån. Utställningen börjar i Kopparsmedjan eller i Inko park.

INFO VID INGÅNGEN TILL MAGASINET.

KÖP HÄR