31.8.2024

Bland byk och tvätt

Bland byk och tvätt dyker bland rena lakan in i kärnan av kvinnors arbete. Århundraden går, men tvättskiftet tar inte slut. Konstverket är en visuell performance, som bärs av ett ljudverk byggt kring fiktiva berättelser.

Frivillig entréavgift