22 Maj
4 September 2022

Fiskars Village Art & Design Biennalen är en evenemangshelhet som vill bidra till nya tankar om och erfarenheter av konstens och formgivningens skärningspunkter som ständigt omdefinieras. Fiskars Village Art & Design Biennalen är en mötesplats för aktuella frågor samt för nytt och överraskande tänk inom samtidskonst, formgivning och arkitektur.