Kontaktuppgifter

Nästa Fiskars Village Art & Design Biennal äger rum 16.6.–1.9.2024.

Fiskars Village Art & Design Biennalen 
10470 Fiskars, Raseborg FINLAND 

Du hittar oss också på Instagram och Facebook.

Fiskars Village Art & Design Biennalens mediepartner är Helsinki Design Weekly. Du får läsa nyheterna först då du registrerar dig och beställer nyhetsbrevet här.

Allmänna förfrågningar

Kommunikation
communications@luovi.com