Kontaktuppgifter

Fiskars Village Art & Design Biennalen 
22.5–4.9.2022 
10470 Fiskars, Raseborg FINLAND 

Du hittar oss också på Instagram och Facebook.

Fiskars Village Art & Design Biennalens mediepartner är Helsinki Design Weekly. Du får läsa nyheterna först då du registrerar dig och beställer nyhetsbrevet här.

Allmänna förfrågningar

Produktionskoordinator Tia Takala
tia@onoma.fi
+358 44 7588 203

Arkitektens hus, bokningar
Inka Wallgren, Mika Rautiainen
bookings@luovi.com
Du kan även skicka ett sms om det behövs (dagligen från 9.00 till 19.00) +358 40 070 7903

Kommunikation, medieförfrågninar
Programchef Anni Korkman 
anni.korkman@luovi.com

Hidden – sinnenas former
Utställningschef Susanna Louneva 
susanna@onoma.fi

U-joints: Knots & Knits, Parallel Program
Ansvarig producent Helena Fernström 
helena.fernstrom@luovi.com

Arkitektens hus, försäljning av hus
Kurator, grundare Kari Korkman 
kari.korkman@luovi.com

Huvudpartner
fiskarsvillage@fiskars.com