Genies Lampa – Keramikverkstad Billnäs Gård x Ateljé By

Möten med händer i lera & diskussioner om konst och design

I lampans andliga keramikverkstad formar och tillverkar du din egen lampa av lera under ledning av konstnären och designern Mari Isopahkala.

Under tillverknings fasen skrivs ett meddelande inuti lampan på ett papper. Budskapet är Anden av lampan”” som symboliserar meningen, tanken eller idén som du vill komma ihåg varje gång du tänder ljuset i lampan.